Payday Loans
Domov Moja zgodba PGD Stara Vrhnika - Vzpodbuda za vse vztrajne!
Sporočilo
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

PGD Stara Vrhnika - Vzpodbuda za vse vztrajne! PDF Natisni E-pošta
Sobota, 30 Oktober 2010 10:50

NMP, AED in PGD STARA VRHNIKA

Tradicijo gasilstva in medsebojne pomoči goji Prostovoljno društvo na Stari Vrhniki že od leta 1908. Leta 1992 je delo predhodnikov v celoti prevzela mlada generacija, s takrat povprečno starostjo 16 let. Ti so društvo, z marljivim delom in zagnanostjo, po 14 letih mrtvila, postavili zopet na noge in mu dali novega zagona.  Pri določanju novih smernic društva je bilo v veliko pomoč tudi civilno služenje vojaškega roka nekaterih članov v ZGRS v Sežani, kjer so pridobili poleg znanja in izkušenj tudi veliko idej za razvoj reševalne dejavnosti v domačem kraju. Privlačna je bila predvsem usmeritev v tehnično reševanje. Namen pobude je bil oblikovati dopolnilno aktivnost h gašenju požarov.

Prvi korak v smeri tehničnega reševanja in nudenja prve medicinske pomoči je bil nakup terenskega vozila LADA NIVA, katerega so člani društva predelali v vozilo za hitro posredovanje (First responder). Oprema v vozilu je bila že na začetku profesionalna: vakumske opornice in vakumska blazina, vratne opornice, svetlobna tehnika, zajemalna nosila, fiksaterji za glavo, reanimacijski kovček, oprema za označevanje in zavarovanje kraja nezgode ter vitel z jekleno pletenico.

Društvo je svoje namene, želje in cilje predstavilo tudi na GZ Vrhnika. Občinski možje so sprva na to usmeritev društva opazovali iz razdalje, vendar pa vseeno počasi prilagajali svoje razmišljanje in načrte Občinske gasilske zveze usmeritvi PGD Stara Vrhnika. Tako je društvo posledično tvorno sodelovalo pri oblikovanju nove osrednje enote v občini.

Današnji koncept organiziranosti prostovoljnih gasilskih društev v občini Vrhnika je med redkimi, če ne morda celo edinstveno v Sloveniji. Bistvo te organiziranosti predstavljajo tri osrednja društva, med katerimi vsako društvo pokriva eno izmed področij reševanja: gašenje - PGD Vrhnika, nevarne snovi - PGD Verd, tehnično reševanje in nudenje prve pomoči - PGD Stara Vrhnika. Prva pomoč v tej organiziranosti je poleg reševanja ponesrečencev usmerjena tudi k pomoči oz. podpori samim reševalcem. Tudi ZD Vrhnika poziva društvo na pomoč, največkrat pri izvajanju reanimacij in prenosih bolnikov.

Člani društva so z leti napredovali v pridobivanju znanja ter uspešno posodabljali opremljenost z nabavo ustrezne opreme. Dodatnih usposabljanj so bili nekateri člani deležni tudi v Ameriki, pri Green Valley Fire Department, kjer so mesec dni delali na terenu skupaj z domačimi profesionalnimi reševalci.

Leta 2002 je društvo končno prevzelo prvo hitro tehnično vozilo, v katerem je nameščena vsa potrebna oprema za tehnično reševanje in za nudenje nujne medicinske pomoči. Naslednje vozilo, namenjeno izključno prevozu opreme za nudenje nujne medicinske pomoči, pa je bilo slavnostno prevzeto ob praznovanju stoletnice društva.

PGD Stara Vrhnika je kot izvajalec nudenja nujne medicinske pomoči vključeno tudi v Operativni načrt gasilskih enot v občini Vrhnika in sicer ReCO (Regijski center za obveščanje) pozove osrednje enote v občini Vrhnika v naslednjih primerih: požari na objekih, požari na prometnih sredstvih, izpusti zemeljskega plina, izpusti nevarnih snovi. PGD Stara Vrhnika pa je še dodatno pozivana v primerih: nujne medicinske pomoči, ko intervencijo vodi zdravnik ZD Vrhnika; v primeru prometne nesreče. Pri vsej zagnanosti članov in pozitivnih uspehih se člani društva srečujejo tudi s komunikacijskimi težavami z ReCO Ljubljana. Kljub obstoječemu operativnemu načrtu se proženje društev žal še vedno ne izvaja skladno z dogovorom oz. prepogosto prihaja do napačno razumljenih zahtev. Le-te so navadno posredovane operaterju ReCO, katere le-ta interpretira po svoje in povzroča slabo voljo in zmedo operativcev na terenu. Vsaj takšno sliko si ustvarjajo prizadeti. Kaj dejansko povzroča zaplete, ni jasno.

Na terenu se tako reševalci PGD Stara Vrhnika redno srečujejo z zdravstvenim osebjem Reševalne postaje ter ZD Vrhnika, ki so z delom prostovoljcev zadovoljni in to delo tudi podpirajo. Za uspešno sodelovanje na terenu in izpopolnjevanje pridobljenega znanja Reševalna postaja Kliničnega centra Ljubljana člane PGD Stara Vrhnika tudi izobražuje. Člani društva so tako postali tudi usposobljeni za delo z AED. Društvo ima v lasti dva AED-ja, znamke LifePak 500. Prvič je bil AED uporabljen na intervenciji na prometni nesreči 17.10.2006, na magistralni cesti Vrhnika-Logatec, pri Strmici, kjer so bile poškodovane štiri osebe. Žal se za dva ponesrečenca ni izšlo, ne glede na uporabljeno tehniko in razpoložljiva sredstva pri reševanju.

Letno PGD Stara Vrhnika zabeleži 30-40 intervencij, opravlja naloge dežurstva na javnih prireditvah, sodeluje na vajah reševanja, prikaznih vajah in na raznih izobraževanjih. Kljub relativno mlademu članstvu društvo že sedaj skrbi za podmladek, ki bo nekoč v prihodnosti moral prevzeti delo sedanje generacije.

Za konec se zahvaljujemo občanom Stare Vrhnike, Občini Vrhnika in GZ Vrhnika za moralno in finančno podporo, RPKC Ljubljana in ZD Vrhnika za možnost sodelovanja in pridobivanje znanja, ter vsem ostalim podpornikom in simpatizerjem, ki spodbujajo rast in napredek PGD Stara Vrhnika.

Z gasilskim pozdravom: NA POMOČ!

UO PGD Stara Vrhnika