Message
Kad srce kaže STOP Print
My story
Friday, 10 August 2012 19:33

Prispevek o AED napravah in o naši bazi v reviji Zaštita ( www.zastita.info ).

Prispevek v pdf formatu.

"Defibrilatori su uređaji za reanimaciju koje
sve veći broj zemalja postavlja na javne
prostore masovnog okupljanja kako bi ih
u slučaju potrebe za oživljavanjem koristili
i educirani laici – prije dolaska Hitne pomoći"